Total 4731 registered members

ePlusMenuCAD HelpePlusMenuCAD WEBHelp je postavljen u beta izdanju. Nakon puno zahteva za bilo kakvim oblikom help-a, odlučio sam se da postavim ovaj oblik kako bi pomogao korisnicima ePlusMenuCAD-a. Help će biti dovršen u najskorijem vremenskom periodu, i biće integrisan u novoj verziji ePlusMenuCAD-a, zajedno sa dosta drugih novina i poboljšanja.

WEBHelp-u možete pristupiti ovde.

Ukoliko želite da neki deo bude posebno ili bolje opisan u WEBHelp-u rado ću Vam izaći u susret. Opišite koji deo programa želite da bude bolje opisan i pošaljite na email: podrska@csanyigroup.com

Edvard Csanyi

Uskoro će biti postavljena update-ovana verzija ePlusMenuCAD-a. Od novih stvari izdvajamo:

 • Potpuna podrška za TKS telekomunikacione sisteme – “slabu struju” u vidu 100-ak blokova koji pokrivaju sve aspekte projektovanja slabe struje.
 • Help za ePlusMenuCAD – kompletan i detaljan
 • Mosaic Design – više template-a

Projekat Prilozi u projektnoj dokumentaciji su postavljeni za download i nalaze se na strani Projektna dokumentacija. Ovi dokumenti su stalno prisutni u projektnoj dokumentaciji, nije loše da svi stoje na jednom mestu. Od svih dokumenata (koji nisu vezani za konkretan projekat, npr. projektni zadatak… – a potrebne su male izmene) izdvajamo:

 • Opšti i tehnički uslovi
 • Tehnički proračuni:
  • struja kratkih spojeva u mreži 10 kV
  • struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0,4 kV
  • minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju
  • više na stranici Projektna dokumentacija
 • Spisak propisa i preporuka
 • Zaštita na radu

Uskoro će biti postavljeno više dokumenata. Takođe će biti postavljeno i 10-ak template-a Mosaic Design crteža.

Ukoliko želite da vidite kako bi izgledao npr. vaš glavni razvodni orman u izdanju Mosaic Design – popunite formu i “zakačite” svoju jednopolnu/šemu delovanja, i dobićete ubrzo nazad istu šemu prerađenu u Mosaic Design-u. Ako biste voleli da Vaš template razvodnog ormana bude integrisan u sledećoj verziji ePlusMenuCAD v8.5 popunite formu (ovde), navedite da je šema namenjena za sledeću verziju ePlusMenuCAD-a.