Total 4731 registered members
Insertovanje energetskih i motornih izvoda, kao i bilo kog elementa iz iNteLLi Elements baze se svodi na prosti pick na sabirnicu i to na sredinu linije. Naime, sama sabirnica (plave boje) se sastoji iz 10 blokova koji odgovaraju 10 izvoda. U vertikali se nalazi u gornjem delu sabirnica, u sredini prostor za izvod ili element, zatim šina od nule N i šina od zaštitnog provodnika PE. Ispod svega ovoga se nalazi pripadajuća tabela sa podacima za konkretan izvod u čija se polja mogu upisivati podaci sa funkcijom MTB (tekst u tabeli) prostim pickom na donju liniju polja.
Prilikom insertovanja vrlo je korisno i važno da se se izvod postavi na sredinu sabirnice, jer će u suprotnom biti svi izvodi pomereni. Zato je važno da u Object Snap-u bude uključen Midpoint kako ne bi došlo do greške. Kada jednom unesete bilo koji element ili izvod u jednopolnoj šemi, za svaki sledeći izvod ili element NE MORATE picknuti na sabirnicu na Midpoint, već prosto pritisnite ENTER i biće automatski postavljen za mesto posle poslednjeg. To je moguće pošto je opcija Autoinsert stalno uključena (vidi na slici).

483 views

I pored svih napora da se programski kod ePlusMenuCAD-a prilagodi Bricscad platformi, nedovoljna kompatibilnost sa AutoCAD-om je učinila da se zasad obustavi adaptacija. Korisnici ove platforme će biti do daljnjeg uskraćeni za verziju ePlusMenuCAD-a na ovoj platformi. Radovi na adaptaciji će biti nastavljeni kada se budu stekli uslovi za to, tj. kada Bricsys objavi novu verziju Bricscad-a koja će biti kompatibilnija sa AutoCAD-om.
Verzija 8.5.2 je objavljena. Dosta poboljšanja, mada ne vidljivih korisnicima je implementirano kako bi ova verzija bila dosta brža i stabilnija od prethodnih. Dakle, glavna novina je naravno adaptacija na AutoCAD 2009, mada ja lično očekujem da većina korisnika AutoCAD-a pređe tek polovinom sledeće godine na 2009-ku. Druga novina jeste da je sada moguće koristiti skoro sve simbole za jednopolne i šeme delovanja, tj. blokove iz baze iNteLLi Elements. U ranijim verzijama je to moglo, ali dosta komplikovanije, i svi blokovi su bili eksplodirani prilikom insertovanja. Sada je potrebno samo izvršiti funkciju MHI (make Mosaic Hibrid) i svi elementi osim energetskih i motornih izvoda (koji su ostali rezervisani za template Mosaic Design) se mogu nesmetano koristiti u bilo kojem crtežu iz baze (prečica ME). Treća velika novina jeste veliki popust od 20% koji se ostvaruje prvom kupovinom programa. Na ovaj način CsanyiGroup želi da svojim korisnicima izađe u susret i omogući im da jeftinije obnove svoju licencu.

Kako se približava Nova Godina, od 25. do 30. decembra će trajati veliki popusti od 15% na jednu i 20% na više licenci, dakle dobra prilika da se dođe do jeftinijeg ePlusMenuCAD-a.

Uskoro će biti objavljena i verzija koja će biti brendirana od strane Schneider Electric-a… više o tome uskoro!

ePlusMenuCAD box

Nova verzija v8.5.2 donosi ispravljenu grešku prilikom aktivacije programa, kao i veliko poboljšanje u Mosaic Design-u. Naime, radi se o tome da je sada moguće koristiti, tj. insertovati simbole iz baze iNteLLi Elements u bilo koji crtež, tj. jednopolnu šenu ili šemu delovanja u kojoj radite. Jedino su izuzeti celi energetski i motorni izvodi koji se mogu i dalje koristiti samo u okruženju template-a Mosaic Design-a. Korisnicima koji nisu već kupili licencu za ePlusMenuCAD, preporučuje se da upgrade-uju svoju kopiju, a korisnici koji poseduju svoju licencu mogu je obnoviti sa 20% popusta.

Download link: http://www.csanyigroup.com/?page_id=4

Novogodišnji popust počinje od 25-30. decembra!! Čitaj više…

U periodu od 25. do 30. decembra CsanyiGroup će svojim korisnicima ponuditi programski paket ePlusMenuCAD sa novogodišnjim popustom od 15% na jednu i 20% na više licenci. Trenutna verzija v8.5.2 se može preuzeti ovde, i svako ko poruči program od  25-30 decembra dobiće licencu sa navedenim popustom. Poručivanje se vrši na stranicama za fizička i pravna lica.