ePlusMenuCAD™ 9 WEBHelp 

 

 

Prikljucnice

Prikljucnice, tj. uticnice su na padajucem meniju kategorisane prema stepenu zaštite (IP), i prema tome da li su monofazne ili trofazne.
U skoro svakoj kategoriji su prisutne sledece verzije simbola:

  • "domaci" simbol (simbol najcešce korišceni u Srbiji, Crnoj Gori i regionu)
  • IEC simbol (simbol prema IEC standardu)
  • ruski simbol (simbol prema GOST standardu)

Generalno, sve uticnice u stepenu zaštite IP23 su namenjene za instalaciju u zid, tj. u razvodnu kutiju, dok se uticnice u zaštiti IP55 montiraju na zid.


- meni priključnica -

Sve prikljucnice imaju PE kontakt (zaštitni kontakt), osim pojedinih ruskih simbola prikljucnica, koje nemaju PE kontakt. Ovakve prikljucnice su inace zabranjene u Evropskoj Uniji, tako da je preporuka da ih NE KORISTITE ukoliko ne morate.

Insertovanje

Insertovanje je moguce izvesti na standardna tri nacina:

  1. preko precice sa komandne linije (najbrži nacin)
  2. preko toolbar-a
  3. preko menija (najsporiji nacin)

U sva tri nacina insertovanja se pored simbola prikljucnice dobijaju i simboli strujnog kruga (ECM-electric current mark), kao i tablica za instalisanu snagu.

VAŽNA NAPOMENA: Monofazna uticnica ima svoj tip tablice sa snagom, kao što i trofazna ima svoju. Ovo se odnosi takode i na kablovske izvode (monofazne/trofazne). Koristeci standardno insertovanje prikljucnica/izvoda - uvek ce svaka imati odgovarajucu tablicu. Ali, ako kopirate prikljucnice ili tablice, lako može da se desi greška ...Iako simboli tablica izgledaju identicno, one NISU iste.

Zašto je ovo važno? Zato što se ove snage iz monofaznih i trofaznih tablica racunaju u proracunu snaga u funkciji InfoIt PRO. Dakle, ako Vam je bitno da imate uvid u ukupne snage na crtežu - onda prilikom kopiranja pogledajte naziv bloka tablice - trofazne tablice imaju na kraju naziva slovo "t".
Ukoliko Vam ove snage u InfoIt PRO nisu bitne, jednostavno radite i/ili kopirajte simbole i tablice na svoj uobicajen nacin.Copyright © 2003-2010 CsanyiGroup
 I Home I  Strucni tekstovi I ePlusMenuCAD I Download I F.A.Q. I Porucivanje I Kontakt


 Office:    
office@csanyigroup.com
 Prodaja:  prodaja@csanyigroup.com
 Podrska:  podrska@csanyigroup.com