Total 4731 registered members

X-functions

X-functions predstavlja skup extra funkcija koje Vam olakšavaju i ubrzavaju rad u okruženju AutoCAD-a. Komande koje su prilagođene ePlusMenuCAD-u automatizovaće Vam rutine koje koristite često u radu, kako u radu pri crtanju električnih instalacija sa ePlusMenuCAD-om, tako i pri uobičajenim radnjama pri crtanju. X-functions Vam pruža kompletnu podršku za rad sa lejerima, polilinijama, tekstom, stilovima… Poseban akcenat je stavljen na editovanje teksta, kao i na standardne komande koje se koriste u projektovanju.
Tu se nalazi i galerija blokova eClip Art sa 100-ak blokova (strelice, ljudi, automobili, kompjuteri…) koje možete koristiti u bilo kojem crtežu.

Funkcije

Advanced Osnap - osnap menadžer koji Vam stalno stoji na radnoj površini
Replace block – zamena bilo kog bloka u crtežu sa blokom iz baze ePlusMenuCAD-a
Rubber - brisanje elemenata na crtežu vrlo realictičnom gumicom
Total Color Changer – zamena bilo koje boje na SVIM elementima u crtežu
Multiple Fillet Options – napredni fillet sa tri opcije
Total Length - proračun dužine (poli)linija sa proračunom snage svetiljke u crevu (LED)

.

X-functions veoma koristan alat, i da je korisniku potrebno samo da se prilagodi njegovim komandama da bi uvideo koliko vremena se troši na neke radnje, a koje X-functions mođe da odradi za 30 sekundi.

X-functions pored navedenih funkcija ima još dosta jako korisnih funkcija koje ovde nisu opisane, koje će Vam sugurno olakšati i ubrzati rad u AutoCAD-u

Screenshots

Idi na vrh strane ↑