Total 4731 registered members
Top
Comment
sep
sep
sep
Email It!

Objavljen ePlusMenuCAD 9

2,298 views

ePlusMenuCAD 9 padajući meni

ePlusMenuCAD 9 padajući meni

ePlusMenuCAD je od verzije 3 pretrpeo puno izmena i poboljšanja. Nova verzija 9 predstavlja ispoliranu verziju sa zaista puno ispravljenih i poboljšanih funkcija.

Projektantima će sada biti na raspolaganju (pored proračuna pada napona i preseka kabla i fotometrijskog proračuna) i proračun zaštite od atmosferskog pražnjenja, tj. gromobranske zaštite, kao i nekoliko novih i korisnih funkcija kao što su de-instaler iz AutoCAD-a, CLO zatvaranje svih crteža, RAM standardni okvir za crteže…

Budući da je sa verzijom 9 postavljena i nova cena programa, svima koji su hteli da kupe licencu, CsanyiGroup nudi da do 15.12.2009 kupe licencu ePlusMenuCAD 9 po staroj ceni od 180EUR. Od ove verzije, nadogradnja tj. update na novu verziju je besplatan (u okviru iste verzije, 9).

Stara cena važi do 15.12.2009. Iskoristi priliku!

Par reči o ePlusMenuCAD 9:

Integriše unutar AutoCAD-a u obliku padajućeg menija, kao i 26 paleta sa alatima, tj. toolbar-ova koji se uključuju po potrebi. Svi simboli kojih ima preko 1200 se nalaze u svojim katergorijama (priključnice , osvetljenje, tipovi instalacija, DEA, vertikale, oznake kablova, transformatori, kablovski izvodi, TKS, EIB KONNEX ..), i kao takvi se nalaze u svojim lejerima. Lejeri nose prefix „EnJS_“ i „EnTS_“ tako da se lako sortiraju u Layer Manager-u u AutoCAD-u. Svi elementi u programu mogu biti u lejerima na srpskom ili engleskom jeziku u zavisnosti od potreba korisnika.

Verzije AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009  i 2010 su potpuno podržane i ePlusMenuCAD™ se može nesmetano instalirati i koristiti na ovim platformama. Jednom kada se instalira u Windows-u, ePlusMenuCAD™ se može koristiti istovremeno u svim podržanim verzijama AutoCAD-a koje imate instalirane na računaru.

Mogućnosti:
 • 2 podržana jezika – srpski i engleski
 • Proračun pada napona i potrebnog preseka kabla
 • Fotometrijski proračun na crtežu
 • Proračun zaštite od atmosferskog pražnjenja – gromobranska zaštita
 • Jednopolne i šeme delovanja sa veikom bazom simbola i kompletnih distributivnih i motornih izvoda
 • Detaljna tehnička specifikacija – generisanje izvešataja sa naprednim opcijama
 • Energetski razvod (napajanje, mreža, agregat, UPS, transformatori, razvodni ormani …)
 • Instalacije priključnica (2P i 3P priključnice, kablovski izvodi… u IEC i GOST standardima)
 • Energetski i distributivni transformatori (suvi i uljni sa i bez konzervatora)
 • Instalacije uzemljenja (Vertikale FeZn trake, var traka-traka…)
 • Legende i pečat (predefinisane legende za en. razvod, priključnice, osvetljenje, strujni krug…)
 • Instalacije osvetljenja (fluoroscentne, inkadescentne, halogene… sa svojim DEA simbolima…)
 • Telekomunikacioni sistemi (protivprovala, protivpožar, kontrola pristupa, CCTV, ozvučenje…)
 • Instabus elementi (sistem, input-output, lighting, heating/cooling, display, infrared …)
 • Preko 100 jako korisnih funkcija za brži i automatizovani rad u AutoCAD-u
 • Galerija opštih simbola (ljudi, kompjuterska oprema, paneli…)

Pored svih navedenih mogućnosti, insertovanje simbola je potpuno automatizovano i jednostavno. Praktično, projektant će dosta vremena uštedeti zahvaljujući tehnologiji insertovanja i generisanja izveštaja sa crteža. Velika paleta simbola u ePlusMenuCAD-u sigurno ispunjava i najveće zahteve projektanata.

Primer:

Primer korišćenja ePlusMenuCAD™-a na osnovama tehnologije, razvoda, priključnica, osvetljenja, gromobrana itd. Prikazani delovi osnova su iz projekta Hotel Splendid u Budvi – Crna Gora u kojem je korišćen ePlusMenuCAD za projektovanje el. instalacija.

ePlusMenuCAD – Korisni linkovi:

.

Related articles


Be nice and share this article with others! How to use all these nice buttons?

Del.icio.us Digg Mixx Reddit Technorati Linkedin Email this post Save to Google bookmarks Save to Yahoo Buzz Save to Reddit Save to Technorati