Total 4731 registered members
Top
Comment
sep
sep
sep
Email It!

Sakrivena funkcija (3)

537 views

Još jedna funkcija ePlusMenuCAD-a (v8.5.2) koja nije dostupna regularnim putem preko menija ili toolbar-a  (samo sa komandne linije!) jeste funkcija za automatsko upisivanje brojeva nizu sa mogućnošću ubacivanja u krug i šestougaonik (‘NM’, ‘NMC’ i ‘NMP’). Funkcija se može koristiti veoma često u svakodnevnom radu gde je potrebno obeležavanje bilo čega sa brojevima u rastućem nizu, a da su pritom oznake stilizovane u krugu ili šestougaoniku. Sa ‘NM’ se ubacuju obični brojevi u rastućem nizu, dok se sa ‘NMC’ se oznake stilizuju sa krugom, a sa  ‘NMP’ sa šestougaonikom. Nakon unošenja parametara na komandnoj liniji:

INCREMENT BY <1> – stepen povećanja rastućeg niza
START OR CONTINUE WITH NIMBER < zadni upamćeni broj > – broj od koga treba da počne niz
NUMBER LOCATION – potrebno je da kliknete i smestite svaku oznaku direktno na mesto gde Vam je potrebno (zgodno, zar ne!) Kasnije možete pomerati, kopirati ili menjati svaku oznaku pojedinačno.

Edvard Csanyi


Be nice and share this article with others! How to use all these nice buttons?

Del.icio.us Digg Mixx Reddit Technorati Linkedin Email this post Save to Google bookmarks Save to Yahoo Buzz Save to Reddit Save to Technorati