Total 4731 registered members

U septembru će biti objavljena brendirana verzija ePlusMenuCAD-a od strane Schneider Electric-a Srbija. Skoro svi NN i SN razvodni ormani će biti okupljeni na jednom mestu: Prisma P, Himel, OKKEN kasetni razvod, SM6, RM6 i MCset.

U biblioteku simbola će biti uključeni prednji izgledi ormana, tj. polja, pogledi odozgo sa otvorima za kablove, kao i tehnički crteži pojedinih tipova ormana. OKKEN kasetni razvod će biti kompletan, što znači da će sadržati pored simbola, tj. blokova polja, imati i elektropremu u kasetama i fiksnim delovima polja. SN postrojenja će imati prednje izglede po tipovima polja, kao i jednopolne šeme za svako polje posebno. Naravno svi simboli i šeme od polja će moći da se edituju posle insertovanja.

Dakle, izrada dela projekta prednjih izgleda postrojenja i konkretnih ormana sa elektroopremom će biti umnogome olakšana sa ovom bazom simbola.

ePlusMenuCAD SCH će biti u DVD izdanju, jer će pored simbola ormana i postrojenja imati i za svaki tip ormana i najnoviji katalog u PDF formatu, uputstvo za rukovanje, razne prezentacije, kao i ateste i sertifikate. Za pojedine tipove postrojenja biće dostupan i dodatni softver (za proračun hlađenja…). Svi pomenuti katalozi, prezentacije, softver i ostali dokumenti u PDF formatu će se otvarati direktno iz AutoCAD-a u kome je instaliran ePlusMenuCAD.

Još samo da dodam da je ova verzija ePlusMenuCAD-a praktično upgrade-ovana 8.5.3 verzija, samo sa dodatom bazom opreme Schneider Electric-a (oko 1100 simbola), i još nekim stvarima.

 • AutoCAD 1.0 December 1982
 • AutoCAD 1.2 (2) April 1983
 • AutoCAD 1.3 (3) August 1983
 • AutoCAD 1.4 (4) October 1983
 • AutoCAD 2.0 (5) October 1984
 • AutoCAD 2.1 (6) May 1985
 • AutoCAD 2.5 (7) June 1986
 • AutoCAD 2.6 (8) April 1987
 • AutoCAD R9 September 1987
 • AutoCAD R10 October 1988
 • AutoCAD R11 October 1990
 • AutoCAD R12 June 1992
 • AutoCAD R13 November 1994
 • AutoCAD R14 February 1997
 • AutoCAD 2000 (15) March 1999
 • AutoCAD 2000i (16) July 2000
 • AutoCAD 2002 (17) June 2001
 • AutoCAD 2004 (18) March 2003
 • AutoCAD 2005 (19) March 2004
 • AutoCAD 2006 (20) March 2005
 • AutoCAD 2007 (21) March 2006
 • AutoCAD 2008 (22) March 2007
 • AutoCAD 2009 (23) March 2008
 • .

  Related articles

  Stručne knjige

  Na stranici Stručne knjige je omogućeno da ostavite svoj komentar na temu stručnih knjiga iz oblasti energetike, telekomunikacija, automatike…. i naravno AutoCAD-a. Takođe, korisnici mogu razmenjivati svoje knjige i mišljenja o postavljenim knjigama, kao i da predlože nove knjige ili kategorije koje bi se našle na ovoj web strani, ili da potražuju naslove kojih nema na sajtu.

  Link: Stručne knjige

  483 views

  I pored svih napora da se programski kod ePlusMenuCAD-a prilagodi Bricscad platformi, nedovoljna kompatibilnost sa AutoCAD-om je učinila da se zasad obustavi adaptacija. Korisnici ove platforme će biti do daljnjeg uskraćeni za verziju ePlusMenuCAD-a na ovoj platformi. Radovi na adaptaciji će biti nastavljeni kada se budu stekli uslovi za to, tj. kada Bricsys objavi novu verziju Bricscad-a koja će biti kompatibilnija sa AutoCAD-om.

  Stručne knjige

  Stranice Projektna dokumentacija, Stručni programi i Stručne knjige su update-ovane sa novim i korisnim sadržajem. Dokumentacija za projekat je dopunjena sa proračunima za kratki spoj, opštim proračunima za niskonaponske mreže, kao i jednim diplomskim radom na temu kompletnog el. projekta (samo tekst).  Proteklih dana je bilo problema sa linkovima na ovoj stranici, to je sada ispravljeno i svi linkovi su sada dostupni. Stranica Stručni programi je dopunjena sa programskim paketima za proračune niskonaponske mreže, pada napona, fotometrijski proračun, programima za pregledanje dokumenata (DOC, XLS, SNP), kao i dodatak, tj. zamena za MS Access, koji je preporučen korisnicima koji koriste ePlusMenuCAD, a nemaju instaliran MS Access. Stranica Stručne knjige je najviše update-ovana, tj. dodato je dosta novih stručnih knjiga iz oblasti energetike, automatizacije, industrije i telekomunikacija. Izdvajamo celu seriju od 18 kvalitetnih knjiga “Basics of Energy and Automation: Introduction, Motors & Control and Power Distribution” Takođe, na ovoj strani su postavljene i knjige za korišćenje AutoCAD-a, kako za korisnike koji ga već koriste u svakodnevnom poslu i žele da unaprede svoje znanje, tako i za početnike. Izdvajamo knjige “AutoCAD tutorial (uputstvo za početnike, ver.2006-2008)” i “Introduction to AutoCAD 2008 2D/3D Design“. Za početnike AutoCAD-a postavljena je i stranica AutoCAD training koja sadrži osnove u 14 video lekcija od po 10-ak minuta u proseku po lekciji. Ovaj kurs je preuzet sa YOUTUBE servisa i izuzetno je popularan među internet korisnicima AutoCAD-a.

  Linkovi:   Projektna dokumentacija | Stručni programi | Stručne knjige | AutoCAD training

  Edvard Csanyi
  CsanyiGroup

  Close All DrawingNisu sve funkcije dostupne u ePlusMenuCAD-u! Neke, kao što je ova su namenjene kao iznenađenje korisnicima. Naime, u pitanju je funkcija za efikasno i brzo zatvaranje svih crteža otvorenih u AutoCAD-u, i to sa ili bez čuvanja istih. Funkcija nosi naziv “Close All Drawings“, i pokreće se sa prečicom “CLO“.
  Napisao sam je odavno za svoje potrebe, jer često imam otvoreno i po 10-ak crteža u kojima nešto testiram, pa sam sebi olakšao život na ovaj način. Sada delim ovu funkciju sa Vama! U narednoj verziji će biti implementirana u meniju i nekom od toolbarova.

  Pozdrav,
  Edvard Csanyi

  ePlusMenuCAD se može instalirati na onoliko AutoCAD-a koliko ih trenutno podržava, a to su:

  • AutoCAD 2006
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2008

  Instaliranje ePlusMenuCAD-a se u Windows-u radi samo jedanput, dok je za svaku verziju AutoCAD-a potrebno da ga posebno instalirate. Jednom kada kupite licencu za program, važi Vam zauvek, i to za svaku verziju AutoCAD-a koju program podržava (gore navedene verzije).

  Dakle, pošto je bilo puno pitanja u vezi instaliranja, odgovor je sledeći:

  ePlusMenuCAD može biti instaliran na nekoliko (3) AutoCAD verzija na jednom računaru.

  Vrlo često se dešava da projektanti menjaju izgled već postojećeg bloka na crtežu. To nije neki naročiti problem, ali ako tih blokova ima puno, kao recimo npr. svetiljki na crtežu. Šta raditi onda?
  Komanda REFEDIT može da Vam reši ovakav problem za 3 sekunde. U pitanju je regularna AutoCAD komanda koja menja referencu u ovom slučaju bloka.

  Kada uđete u prozor REFEDIT-a izmenite šta želite i potvrdite izmene na “Save reference Edits“. Svi blokovi sa istim nazivom su na osnovu ove izmene jednog bloka izmenjeni. Na ovaj način mogu se menjati bilo koji blokovi na crtežu.

  Ovo se može primeniti na sve blokove koji su podržani u ePlusMenuCAD-u.

  Instalacija ePlusMenuCAD-a je vrlo jednostavna, iako se za nijansu razlikuje od klasične instalacije u Windows-u.

  Šta znači “za nijansu“?

  Znači da je pored klasične instalacije u Windows-u (prim.aut. pokretanje setup.exe), potrebno da se odradi i drugi deo instalacije u samom AutoCAD-u. Prvi deo instalacije je uobičajen i on se završava za 1-2 minuta, dok je za drugi potrebno uraditi sledeće korake:

  1. Otvorite AutoCAD i na meniju Tools izaberite AutoLISP i kliknite na Load Application
  2. Nakon što Vam se otvorio prozor Load/Unload Applications
  3. Izaberite folder gde ste instalirali ePlusMenuCAD™ (npr. C:\Program Files\ePlusMenuCAD\)
  4. Kliknite na fajl Install.VLX (Ukoliko ga ne vidite, izaberite u polju Files of type tip fajle VLX)
  5. Kliknite na dugme Load i zatvorite prozor na dugme Close
  6. Ukoliko ste korektno učitali fajl Install.VLX – počinje instalacija, tj. integrisanje ePlusMenuCAD-a unutar AutoCAD-a.
  7. Ukoliko Vam se pojavi prozor sa upitom da li da enable ili disable MACRO-e, obavezno kliknite na ENABLE MACROS, i odčekirajte „checkbox“ Always ask before opening projects with macros jer u suprotnom program neće raditi.
   .

  Enable macros in ePlusMenuCAD

  .

  ePlusMenuCAD se instalira u obliku dodatnog padajućeg menija koji se postavlja po default-u pre Help-a, kao i 26 toolbar-ova koje uključujete po potrebi (da Vam ne bi smetali na radnoj površini AutoCAD-a).

  .

  Uputstvo za instaliranje ePlusMenuCAD-a:  Download

  Reč autoraVerzija 8.4 je konačno ugledala svetlost dana. Preko 30 download-a po danu ukazuje na to da je pred ePlusMenuCAD-om svetla budućnost. Projektovanje električnih instalacija je vrlo kompleksan i naporan posao, ali ako se radi ne-sistematski, automatizovano – radićete duže, sporije, nepreciznije…

  Od korišćenja ePlusMenuCAD-a imaćete puno benefita.

  • Preciznije i kvalitetnije urađen projekat
  • Brže odrađen projekat
  • Ušteda u vremenu
  • Bezbolne izmene
  • Profesionalna tehnička podrška CsanyiGroup

  Trenutna verzija ePlusMenuCAD-a je 8.4 build 1010.