Total 4731 registered members

Brendiranje ePlusMenuCAD-aSvi elementi unutar ePlusMenuCAD-a se mogu “brendirati”. To bi značilo da ti elementi jednoznačno određuju da je u pitanju određeni proizvođač opreme. To može biti Schneider Electric, ABB, Siemens, Legrand, Schrack, ili bilo koji drugi domaći ili strani proizvođač elektroopreme.

Zašto to raditi?

Proizvođači opreme VRLO dobro znaju da ako hoće da se njihova oprema bude u objektu koji je u planu da se izgradi, da sve počinje od odgovornog projektanta. Dakle, mislim da je vrlo indikativno šta želim da kažem! Ukoliko bi se u tehničkoj specifikaciji ePlusMenuCAD-a našlo ime određenog proizvođača, kao i recimo stvarne dimenzije ili karakteristike opreme – to bi nesumnjivo bio jedan od prvih koraka implementiranja određene opreme u projekat. Time je otvoren put za dalje…