Total 4731 registered members

483 views

I pored svih napora da se programski kod ePlusMenuCAD-a prilagodi Bricscad platformi, nedovoljna kompatibilnost sa AutoCAD-om je učinila da se zasad obustavi adaptacija. Korisnici ove platforme će biti do daljnjeg uskraćeni za verziju ePlusMenuCAD-a na ovoj platformi. Radovi na adaptaciji će biti nastavljeni kada se budu stekli uslovi za to, tj. kada Bricsys objavi novu verziju Bricscad-a koja će biti kompatibilnija sa AutoCAD-om.