Total 4731 registered members

Još jedna funkcija ePlusMenuCAD-a (v8.5.2) koja nije dostupna regularnim putem preko menija ili toolbar-a  (samo sa komandne linije!) jeste funkcija za automatsko upisivanje brojeva nizu sa mogućnošću ubacivanja u krug i šestougaonik (‘NM’, ‘NMC’ i ‘NMP’). Funkcija se može koristiti veoma često u svakodnevnom radu gde je potrebno obeležavanje bilo čega sa brojevima u rastućem nizu, a da su pritom oznake stilizovane u krugu ili šestougaoniku. Sa ‘NM’ se ubacuju obični brojevi u rastućem nizu, dok se sa ‘NMC’ se oznake stilizuju sa krugom, a sa  ‘NMP’ sa šestougaonikom. Nakon unošenja parametara na komandnoj liniji:

INCREMENT BY <1> – stepen povećanja rastućeg niza
START OR CONTINUE WITH NIMBER < zadni upamćeni broj > – broj od koga treba da počne niz
NUMBER LOCATION – potrebno je da kliknete i smestite svaku oznaku direktno na mesto gde Vam je potrebno (zgodno, zar ne!) Kasnije možete pomerati, kopirati ili menjati svaku oznaku pojedinačno.

Edvard Csanyi