Total 4731 registered members
ePlusMenuCAD 9 padajući meni

ePlusMenuCAD 9 padajući meni

ePlusMenuCAD je od verzije 3 pretrpeo puno izmena i poboljšanja. Nova verzija 9 predstavlja ispoliranu verziju sa zaista puno ispravljenih i poboljšanih funkcija.

Projektantima će sada biti na raspolaganju (pored proračuna pada napona i preseka kabla i fotometrijskog proračuna) i proračun zaštite od atmosferskog pražnjenja, tj. gromobranske zaštite, kao i nekoliko novih i korisnih funkcija kao što su de-instaler iz AutoCAD-a, CLO zatvaranje svih crteža, RAM standardni okvir za crteže…

Budući da je sa verzijom 9 postavljena i nova cena programa, svima koji su hteli da kupe licencu, CsanyiGroup nudi da do 15.12.2009 kupe licencu ePlusMenuCAD 9 po staroj ceni od 180EUR. Od ove verzije, nadogradnja tj. update na novu verziju je besplatan (u okviru iste verzije, 9).

Stara cena važi do 15.12.2009. Iskoristi priliku!

Par reči o ePlusMenuCAD 9:

Integriše unutar AutoCAD-a u obliku padajućeg menija, kao i 26 paleta sa alatima, tj. toolbar-ova koji se uključuju po potrebi. Svi simboli kojih ima preko 1200 se nalaze u svojim katergorijama (priključnice , osvetljenje, tipovi instalacija, DEA, vertikale, oznake kablova, transformatori, kablovski izvodi, TKS, EIB KONNEX ..), i kao takvi se nalaze u svojim lejerima. Lejeri nose prefix „EnJS_“ i „EnTS_“ tako da se lako sortiraju u Layer Manager-u u AutoCAD-u. Svi elementi u programu mogu biti u lejerima na srpskom ili engleskom jeziku u zavisnosti od potreba korisnika.

Verzije AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009  i 2010 su potpuno podržane i ePlusMenuCAD™ se može nesmetano instalirati i koristiti na ovim platformama. Jednom kada se instalira u Windows-u, ePlusMenuCAD™ se može koristiti istovremeno u svim podržanim verzijama AutoCAD-a koje imate instalirane na računaru.

Mogućnosti:
 • 2 podržana jezika – srpski i engleski
 • Proračun pada napona i potrebnog preseka kabla
 • Fotometrijski proračun na crtežu
 • Proračun zaštite od atmosferskog pražnjenja – gromobranska zaštita
 • Jednopolne i šeme delovanja sa veikom bazom simbola i kompletnih distributivnih i motornih izvoda
 • Detaljna tehnička specifikacija – generisanje izvešataja sa naprednim opcijama
 • Energetski razvod (napajanje, mreža, agregat, UPS, transformatori, razvodni ormani …)
 • Instalacije priključnica (2P i 3P priključnice, kablovski izvodi… u IEC i GOST standardima)
 • Energetski i distributivni transformatori (suvi i uljni sa i bez konzervatora)
 • Instalacije uzemljenja (Vertikale FeZn trake, var traka-traka…)
 • Legende i pečat (predefinisane legende za en. razvod, priključnice, osvetljenje, strujni krug…)
 • Instalacije osvetljenja (fluoroscentne, inkadescentne, halogene… sa svojim DEA simbolima…)
 • Telekomunikacioni sistemi (protivprovala, protivpožar, kontrola pristupa, CCTV, ozvučenje…)
 • Instabus elementi (sistem, input-output, lighting, heating/cooling, display, infrared …)
 • Preko 100 jako korisnih funkcija za brži i automatizovani rad u AutoCAD-u
 • Galerija opštih simbola (ljudi, kompjuterska oprema, paneli…)

Pored svih navedenih mogućnosti, insertovanje simbola je potpuno automatizovano i jednostavno. Praktično, projektant će dosta vremena uštedeti zahvaljujući tehnologiji insertovanja i generisanja izveštaja sa crteža. Velika paleta simbola u ePlusMenuCAD-u sigurno ispunjava i najveće zahteve projektanata.

Primer:

Primer korišćenja ePlusMenuCAD™-a na osnovama tehnologije, razvoda, priključnica, osvetljenja, gromobrana itd. Prikazani delovi osnova su iz projekta Hotel Splendid u Budvi – Crna Gora u kojem je korišćen ePlusMenuCAD za projektovanje el. instalacija.

ePlusMenuCAD – Korisni linkovi:

.

Related articles

Reč autoraVerzija 8.4 je konačno ugledala svetlost dana. Preko 30 download-a po danu ukazuje na to da je pred ePlusMenuCAD-om svetla budućnost. Projektovanje električnih instalacija je vrlo kompleksan i naporan posao, ali ako se radi ne-sistematski, automatizovano – radićete duže, sporije, nepreciznije…

Od korišćenja ePlusMenuCAD-a imaćete puno benefita.

 • Preciznije i kvalitetnije urađen projekat
 • Brže odrađen projekat
 • Ušteda u vremenu
 • Bezbolne izmene
 • Profesionalna tehnička podrška CsanyiGroup

Trenutna verzija ePlusMenuCAD-a je 8.4 build 1010.