Total 4731 registered members

U skoro će na stranici Projektna dokumentacija biti postavljeni linkovi za crteže prednjih izgleda razvodnih ormana u AutoCAD-u. U pitanju su razvodni ormani tipa PRISMA P  i OKKEN (kasetni razvod).

.

Related articles

Stručne knjige

Stranice Projektna dokumentacija, Stručni programi i Stručne knjige su update-ovane sa novim i korisnim sadržajem. Dokumentacija za projekat je dopunjena sa proračunima za kratki spoj, opštim proračunima za niskonaponske mreže, kao i jednim diplomskim radom na temu kompletnog el. projekta (samo tekst).  Proteklih dana je bilo problema sa linkovima na ovoj stranici, to je sada ispravljeno i svi linkovi su sada dostupni. Stranica Stručni programi je dopunjena sa programskim paketima za proračune niskonaponske mreže, pada napona, fotometrijski proračun, programima za pregledanje dokumenata (DOC, XLS, SNP), kao i dodatak, tj. zamena za MS Access, koji je preporučen korisnicima koji koriste ePlusMenuCAD, a nemaju instaliran MS Access. Stranica Stručne knjige je najviše update-ovana, tj. dodato je dosta novih stručnih knjiga iz oblasti energetike, automatizacije, industrije i telekomunikacija. Izdvajamo celu seriju od 18 kvalitetnih knjiga “Basics of Energy and Automation: Introduction, Motors & Control and Power Distribution” Takođe, na ovoj strani su postavljene i knjige za korišćenje AutoCAD-a, kako za korisnike koji ga već koriste u svakodnevnom poslu i žele da unaprede svoje znanje, tako i za početnike. Izdvajamo knjige “AutoCAD tutorial (uputstvo za početnike, ver.2006-2008)” i “Introduction to AutoCAD 2008 2D/3D Design“. Za početnike AutoCAD-a postavljena je i stranica AutoCAD training koja sadrži osnove u 14 video lekcija od po 10-ak minuta u proseku po lekciji. Ovaj kurs je preuzet sa YOUTUBE servisa i izuzetno je popularan među internet korisnicima AutoCAD-a.

Linkovi:   Projektna dokumentacija | Stručni programi | Stručne knjige | AutoCAD training

Edvard Csanyi
CsanyiGroup

Projekat Prilozi u projektnoj dokumentaciji su postavljeni za download i nalaze se na strani Projektna dokumentacija. Ovi dokumenti su stalno prisutni u projektnoj dokumentaciji, nije loše da svi stoje na jednom mestu. Od svih dokumenata (koji nisu vezani za konkretan projekat, npr. projektni zadatak… – a potrebne su male izmene) izdvajamo:

 • Opšti i tehnički uslovi
 • Tehnički proračuni:
  • struja kratkih spojeva u mreži 10 kV
  • struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0,4 kV
  • minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju
  • više na stranici Projektna dokumentacija
 • Spisak propisa i preporuka
 • Zaštita na radu

Uskoro će biti postavljeno više dokumenata. Takođe će biti postavljeno i 10-ak template-a Mosaic Design crteža.

Ukoliko želite da vidite kako bi izgledao npr. vaš glavni razvodni orman u izdanju Mosaic Design – popunite formu i “zakačite” svoju jednopolnu/šemu delovanja, i dobićete ubrzo nazad istu šemu prerađenu u Mosaic Design-u. Ako biste voleli da Vaš template razvodnog ormana bude integrisan u sledećoj verziji ePlusMenuCAD v8.5 popunite formu (ovde), navedite da je šema namenjena za sledeću verziju ePlusMenuCAD-a.