Total 4731 registered members
Testiranje performansi IEC 61850 GOOSE poruka

Testiranje performansi IEC 61850 GOOSE poruka

Jedan od čestih zahteva za uređaje relejne zaštite je podrška za IEC 61850 standard. U okviru standarda predviđene su i poruke za brzu razmenu informacija između releja tzv. GOOSE (Generic object-oriented substation event). U pitanju su uglavnom trip, interlocking, breaker failure i slični signali. Vreme transfera ovih signala je kritično, njihovo kašnjenje može prouzrokovati neželjeno isključenje potrošača ili oštećenje opreme.

U ovom radu istražićemo koja softverska arhitektura je najpogodnija da se ostvare tražene performanse. Softver za slanje/prijem GOOSE poruka može se nalaziti u real time (RT) ili user space prostoru operativnog sistema. Razmotrićemo user space i RT implementacije na dve različite mikroprocesorske arhitekture – ARM9 i PowerPC.

Do degradacije performansi može doći iz 2 razloga:

 • Zaštitna funkcija ima najviši prioritet. Najmanje 500 μs tokom svake milisekunde GOOSE task će biti uskraćen za procesorsko vreme.
 • U slučaju čiste user-space implementacije operativni sistem će prekidati GOOSE task na potpuno nedeterministički način.

User Space Test

Za testiranje performansi GOOSE poruka u user space-u razvijeno je okruženje bazirano na ARM7 arhitekturi:

 • ARM7 sa integrisanim Ethernet-om za slanje, prijem i time-stampovanje poruka.
 • PC aplikacija za setovanje parametara i prikupljanje rezultata.
Slika 1. Test konfiguracija za user space test
Slika 1. Test konfiguracija za user space test

Suština testa je sledeća: ARM7 ploča lansira niz poruka i beleži odlazno vreme za svaku poruku. ARM9 i PowerPC ploče su podešene da odmah po prijemu GOOSE poruke odgovore sa identičnom porukom sa istim rednim brojem.

ARM7 ploča registruje odgovor i pomoću rednog broja uparuje poruku sa originalnom porukom i računa proteklo vreme.

Slika 2. Analiza vremena
Slika 2. Analiza vremena

Na gornjoj slici može se videti analiza utrošenog vremena. A i B su zanemarljivi. Zbog prirode testa može se precizno meriti 2C+D ali ne možemo tačno znati koliko iznose C i D pojedinačno. No, u krajnjoj liniji to i nije bitno sa stanovišta standarda. Pogledajmo rezultate testa. ARM7 ploča lansira niz GOOSE poruka u razmaku od 100ms. Rezultati se mere i prikazuju u Excel-u.

Da bi rezultat bio što realniji uključena je prekostrujna zaštita. Na Y osi prikazano je vreme u milisekundama a na X osi redni broj GOOSE poruke.

Slika 3. ARM9 100ms (X osa – redni broj poruke, Y osa vreme transfera)

Slika 3. ARM9 100ms (X osa – redni broj poruke, Y osa vreme transfera)

Vidimo da tokom 20 sekundi vreme odgovora osciluje oko 2 milisekunde. Sledeći korak je bio da se uključi još nekoliko zaštitnih funkcija tako da tokom 1 milisekunde zaštita troši 700 μs. Očekivano je da pri većem opterećenju GOOSE performanse opadnu.

To se zaista i dešava kao što možemo videti na sledećoj slici:

Slika 4. ARM9 100ms, 700μs (X osa – redni broj poruke, Y osa vreme transfera)

Slika 4. ARM9 100ms, 700μs (X osa – redni broj poruke, Y osa vreme transfera)

Vreme sada osciluje oko 7 milisekudi. Iako je očekivano da će performanse opasti, ipak je postignuti rezultat iznad očekivanja. 7 milisekundi je i dalje dovoljno za neke aplikacije. Ovo su rezultati sa ARM9 platformu. PowerPC platforma se pokazala nešto bolje, jer ima skoro 2 puta veću procesorsku snagu. Na sledeće 2 slike vidimo rezultate.

Slika 5. PowerPC 100ms (X osa – redni broj poruke, Y osa vreme transfera)

Slika 5. PowerPC 100ms (X osa – redni broj poruke, Y osa vreme transfera)

Slika 6. PowerPC 100ms, 700μs (X osa – redni broj poruke, Y osa vreme transfera)

Slika 6. PowerPC 100ms, 700μs (X osa – redni broj poruke, Y osa vreme transfera)

Pri manjem opterećenju vreme osciluje oko 0.8 ms a pri većem oko 2.5 ms. Kao što vidimo izmerena vremena se kreću u okvirima koji nude solidan dijapazon primena. Na žalost ova vremena važe samo u slučaju da je GOOSE task jedini aktivni task. U slučaju postojanja drugih taskova – na primer disturbance recorder, event recorder, embedded web server, IEC 61850 MMS server itd… vremena postaju nepredvidiva i mogu ići i do 80ms, što je naravno neprihvatljivo.

Real Time Test

Slika 7. Test konfiguracija za real time test

Slika 7. Test konfiguracija za real time test

Mada je real time GOOSE nešto teži za implementaciju, nudi neke značajne prednosti kako ćemo videti. Test okruženje za real time je značajno drugačije. Za testiranje je korišćen mrežni analizator. Program se može besplatno skinuti sa Interneta (1). Suština testa je sledeća: zaštitni relej je podešen da osluškuje poruke koje emituje laptop računar i da momentalno odgovori sa istom vrednošću dataseta koja je u dolaznoj poruci. Kada analiziramo niz poruka u mrežnom analizatoru doći ćemo do momenta kada relej i laptop emituju identičnu vrednost.

Vreme između momenta kada laptop počinje sa emitovanjem i momenta kada relej počne da emituje istu vrednost kao i laptop je traženo vreme.

Na sledećoj slici možemo videti rezultate prikazane u mrežnom analizatoru.

Slika 8. Ethereal mrežni analizator

Slika 8. Ethereal mrežni analizator

Slika 9. Niz GOOSE poruka sa vremenima prijema, mrežnim adresama i oznakom protokola

Slika 9. Niz GOOSE poruka sa vremenima prijema, mrežnim adresama i oznakom protokola

Poruku broj 42 emituje laptop,a poruku 43 relejna zaštita. Ako oduzmemo vremena prijema: 3,757 – 3,753 = 4msec. Pri ponovljenim merenjima rezultat osciluje oko 4ms. Razlog za to je što su taskovi za slanje i prijem podešeni da se bude na svake 2 milisekunde.

Zaključak

Na prvi pogled real time i user space implementacije operišu u sličnim vremenskim okvirima. Ali, postoji ozbiljna razlika. Kod RT implementacije GOOSE task može da deli procesor sa proizvoljnim brojem ostalih taskova kao što je disturbance recorder i sl. Takva arhitektura u mnogome smanjuje krajnju cenu uređaja i daje korisniku više funkcionalnosti. U suprotnom bi GOOSE softver morao da obitava na zasebnom hardveru.

.

AUTOR STRUČNOG TEKSTA:

Veljko Milisavljević | ABS Control Systems, Srbija

Veljko Milisavljević

Veljko Milisavljević

.

Related articles

Maintenance Of High Voltage Circuit Breakers

Maintenance Of High Voltage Circuit Breakers

Most manufacturers recommend com­plete inspections, external and internal, at intervals of from 6 to 12 months.

Ex­perience has shown that a considerable expense is involved, some of which may be unnecessary, in adhering to the manufacturer’s recommendations of in­ ternal inspections at 6 to 12 month intervals. With proper external checks, part of the expense, delay, and labor of internal inspections may be avoided without sacrifice of dependability.
.

Inspection schedule for new breakers

A temporary schedule of frequent inspections is necessary after the erection of new equipment, the modification or modernization of old equipment, or the replication of old equipment under different condi­ tions.

The temporary schedule is required to Correct internal defects which ordinarily appear in the first year of service and to correlate external check procedures with internal conditions as a basis for more conservative maintenance program thereafter. Assuming that a circuit breaker shows no serious defects at the early complete inspections and no heavy interrupting duty is imposed, the following inspection schedule is recommended:

.6 months after erection.Complete inspection and adjustment
.12 months after .previous inspection.Complete inspection and adjustment
.12 months after .previous inspection.Complete inspection and adjustment
.12 months after .previous inspection.External checks and inspection; if checks are .satisfactory, no internal inspection
.12 months after .previous inspection.Complete inspection and adjustment

.

Inspection schedule for existing breakers

The inspection schedule should be based by the interrupting duty imposed on the breaker. It is advisable to make a complete internal inspection after the first severe fault interruption. If internal conditions are satisfactory, progressively more fault interruptions may be allowed before an internal inspection is made. Average experience indicates that up to five fault interruptions are allowable between inspections on 230 kV and above circuit breakers, and up to 10 fault interruptions are allowable on circuit breakers rated under 230 kV.

Normally, no more than 2 years should elapse between external in­ spections or 4 years between internal inspections.

External Inspection Guide

The following items should be included in an external inspection of a high-voltage breaker.

 1. Visually inspect PCB externals and operating mechanism. The tripping latches should be examined with spe­ cial care since small errors in adjustments and clearances and roughness of the latching surfaces may cause the breaker to fail to latch properly or increase the force neces­ sary to trip the breaker to such an extent that electrical tripping will not always be successful, especially if the tripping voltage is low. Excessive “opening” spring pressure can cause excessive friction at the tripping latch and should be avoided. Also, some extra pressure against the tripping latch may be caused by the electro­ magnetic forces due to flow of heavy short-circuit currents through the breaker.
  .
  Lubrication of the bearing surfaces of the operating mechanism should be made as recommended in the manufacturer’s instruction book, but excessive lubrication should be avoided as oily surfaces collect dust and grit and get stiff in cold weather, resulting in excessive friction.
  .
 2. Check oil dielectric strength and color for oil breakers. The dielectric strength must be maintained to pre vent internal breakdown under voltage surges and to enable the interrupter to function properly since its action depends upon changing the internal arc path from a fair conductor to a good insulator in the short interval while the current is passing through zero. Manufacturer’s instructions state the lowest allowable dielectric strength for the various circuit break­ ers. It is advisable to maintain the dielectric strength above 20 kV even though some manufacturer’s instructions allow 16 kV.
  .
  If the oil is carbonized, filtering may remove the suspended particles, but the interrupters, bushings, etc., must be wiped clean. If the dielectric strength is lowered by moisture, an inspection of the fiber and wood parts is advisable and the source of the moisture should be corrected. For these reasons, it is rarely worthwhile to filter the oil in a circuit breaker while it is in service.
  .
 3. Observe breaker operation under load.
  .
 4. Operate breaker manually and electrically and observe for malfunc­ tion. The presence of excessive friction in the tripping mechanism and the margin of safety in the tripping function should be determined by making a test of the minimum voltage required to trip the breaker. This can be accomplished by connecting a switch and rheostat in series in the trip-coil circuit at the breaker (across the terminals to the remote control switch) and a voltmeter across the trip coil. Staring with not over 50 percent of rated trip-coil voltage, gradually in­ crease the voltage until the trip-coil plunger picks up and successfully trips the breaker and record the mini­ mum tripping voltage. Most breakers should trip at about 56 percent of rated trip-coil voltage.
  .
  The trip-coil re­ sistance should be measured and compared with the factor test value to disclose shorted turns.
  .
  Most modern breakers have trip coils which will overheat or burn out if left energized for more than a short pe­ riod. An auxiliary switch is used in series with the coil to open the circuit as soon as the breaker has closed. The auxiliary switch must be properly adjusted and successfully break the arc without damage to the contacts.
  .
  Tests should also be made to deter­ mine the minimum voltage which will close the breaker and the closing coil resistance.
  .
 5. Trip breaker from protective relays.
  .
 6. Check operating mechanism adjustments. Measurements of the mechanical clearances of the operat­ing mechanism associated with the tank or pole should be made. Appre­ ciable variation between the value found and the setting when erected or after the last maintenance overhaul is erected or after the last maintenance overhaul is usually an indication of mechanical trouble. Temperature and difference of temperature between different parts of the mechanism effect the clearances some. The manufacturers’ recommended tolerances usually allow for these effects.
  .
 7. Doble test bushings and breaker.
  .
 8. Measure contact resistance. As long as no foreign material is present, the contact resistance of high-pres- sure, butt-type contacts is practically independent of surface condition. Nevertheless, measurement of the electrical resistance between external bushing terminals of each pole may be regarded as the final “proof of the pudding.” Any abnormal increase in the resistance of this circuit may be an indication of foreign material in contacts, contact loose in support, loose jumper, or loose bushing connection. Any one of these may cause localized heating and deterioration.
  .
  The amount of heat above normal may be readily calculated from the increase in resistance and the current.Resistance of the main contact cir­ cuits can be most conveniently measured with a portable double bridge (Kelvin) or a “Ducter.” The breaker contacts should not be opened during this test because of possible damage to the test equip­ment.
  .
  Table 1
  gives maximum contact resistances for typical classes of breakers.
  .
  .Table 1 | Maximum contact resistances for typical classes of breakers
  .
 9. Make time-travel or motion-analyzer records. Circuit breaker motion an­ alyzers are portable devices designed to monitor the operation of power circuit breakers which permit mechanical coupling of the motion an­ alyzer to the circuit breaker operating rod. These include high-voltage and extra- high-voltage dead tank and SF6 breakers and low-voltage air and vac­ uum circuit breakers.
  .
  Motion analyzers can provide graphic records of close or open initiation signals, contact closing or opening time with respect to initiation signals, contact movement and velocity, and contact bounce or rebound. The records obtained not only indicated when mechanical difficulties are present but also help isolate the cause of the difficulties. It is preferable to obtain a motion-analyzer record on a breaker when it is first installed. This will provide a master record which can be filed and used for comparison with future maintenance checks.
  .
  Tripping and closing voltages should be re­ corded on the master record so subsequent tests can be performed under comparable conditions. Time-travel records are taken on the pole nearest the operating mecha­ nism to avoid the inconsistencies due to linkage vibration and slack in the remote phases..
  .

Internal Inpection Guide – Lines

An internal inspection should include all items listed for an external inspection, plus the breaker tanks or contact heads should be opened and the contacts nd interrupting parts should be inspected. These guidelines are not intended to be a complete list of breaker maintenance but are intended to provide an idea of the scope of each inspection.
A specific checklist should be developed in the field for each type of inspection for each circuit breaker maintained.
.

Typical Internal Breaker Problems

The following difficulties should be looked for during internal breaker inspections:

 • Tendency for keys, bolts (espe- cially fiber), cotter pins, etc, to come loose.
 • Tendency for wood operating rods, supports, or guides to come loose from clamps or mountings.
 • Tendency for carbon or sludge to form and accumulate in interrupter or on bushings.
 • Tendency for interrupter to flash over and rupture static shield or resis­ tor.
 • Tendency for interrupter parts or barriers to burn or erode.
 • Tendency for bushing gaskets to leak moisture into breaker insulating material.

Fortunately, these difficulties are most likely to appear early in the use of a breaker and would be disclosed by the early internal inspections. As unsatis­ factory internal conditions are corrected and after one or two inspections show the internal conditions to be satisfactory, the frequency of internal inspections may safely be decreased.

Influence Of Duty Imposed

.

Influence of light duty

Internal inspection of a circuit breaker which has had no interruption duty or switching since the previous inspection will not be particularly beneficial although it will not be a total loss. If the breaker has been energized, but open, erosion in the form or irregular grooves (called tracking) on the inner surface of the interrupter or shields may appear due to electrostatic charging current. This is usually aggravated by a deposit of carbon sludge which has previously been generated by some interrupting operation.
.
If the breaker has remained closed and carrying current, evidence of heating of the contacts may be found if the contact surfaces were not clean, have oxidized, or if the contact pressure was improper. Any shrinkage and loosening of wood or fiber parts (due to loss of absorbed moisture into the dry oil) will take place following erection, whether the breaker is operated or not. Mechanical operation, however, will make any loosening more evident. It is worthwhile to deliberately impose several switching operations on the breaker before inspection if possible. If this is impossible, some additional information may be gained by operating the breaker several times after it is deenergized, measuring the contact resistance of each pole initially and after each operation.
.

Influence of normal duty

The relative severity of duty imposed by load switching, line dropping, and fault interruptions depends upon the type of circuit breaker involved. In circuit breakers which employ an oil blast generated by the power arc, the interruption of light faults or the interruption of line charging current may cause more deterioration than the interruption of heavy faults within the rating of the breaker because of low oil pressure. In some designs using this basic principle of interruption, distress at light interrupting duty is minimized by multiple breaks, rapid contact travel, and turbulence of the oil caused by movement of the contact and mech­ anism.

In designs employing a mechanically driven piston to supple­ ment the arc-driven oil blast, the performance is more uniform. Still more uniform performance is usually yielded by designs which depend for arc interruption upon an oil blast driven by mechanical means. In the latter types, erosion of the contacts may appear only with heavy interruptions. The mechanical stresses which accompany heavy interruptions are always more severe.

These variations of characteristic performance among various designs must be considered when judging the need for maintenance from the service records and when judging the performance of a breaker from evidence on inspection. Because of these variations, the practice of evaluating each fault interruption as equivalent to 100 no-load operations, employed by some companies, is necessarily very approximate although it may be a useful guide in the absence of any other information.
.

Influence of severe duty

Erosion of the contacts and damage from severe mechanical stresses may occur during large fault interruption. The most reliable indication of the stress to which a circuit breaker is subjected during fault interruptions is afforded by automatic oscillograph records. Deterioration of the circuit breaker may be assumed to be proportional to the energy dissipated in the breaker during the interruption.

The energy dissipated is approximately proportional to the current and the duration of arcing; that is, the time from parting of the contacts to interruption of the current. However, the parting of contacts is not always evident on the oscillograms, and it is sometimes necessary to determine this from indicated relay time and the known time for breaker contacts to part. Where automatic oscillograph records are available, they may be as useful in guiding oil circuit breaker maintenance as in showing relay and system performance.

Where automatic oscillographs are not available, a very approximate, but nevertheless useful, indication of fault duty imposed on the circuit breakers may be obtained from relay operation targets and accompanying system conditions. All such data should be tabulated in the circuit breaker maintenance file.
.

SOURCE: HYDROELECTRIC RESEARCH AND TECHNICAL SERVICES GROUP

.

Related articles