Total 4731 registered members

Design Documentation

ePlusMenuCAD 9 | Advanced Electrical Design In AutoCAD

Almost any electrical design project has some documents repeating from one to another project with some modifications. Almost all documents are dedicated for state of Serbia and countries in region (Croatia, BiH, Montenegro, Macedonia and Slovenia), except AutoCAD drawings of LV&MV switchgears front views in lines 28-30, and completed electrical design project done with ePlusMenuCAD.

SR: Na ovoj strani možete preuzeti opšte i druge dokumente projektne dokumentacije potrebne za kompletiranje jednog projekta. Svi priloženi dokumenti i crteži predstavljaju samo primer kako bi trebalo da izgledaju u projektnoj dokumentaciji, i možete ih menjati prema svojoj potrebi. Registracija je obavezna i besplatna. Linkovi za registraciju novih, kao i prijavu već registrovanih članova se nalaze pri vrhu websajta.

NAPOMENA: CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice prouzrokovane informacijama u ovim dokumentima. Skoro svi prilozi su namenjeni za područje Srbije i Crne Gore, i sa izvesnim izmenama se mogu koristiti i za druga područja (BiH, Hrvatska, Slovenija i Makedonija…)

Projektna dokumentacijaProjektna dokumentacija, preporuke, propisi, standardi, uslovi…
Br.DokumentKat.FormatLink
1.Opšti i tehnički uslovi PD.docRegister
2.Tehnički proračuni:

 • struja kratkih spojeva u mreži 10 kV
 • struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0,4 kV
 • minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju
 • opterećenja objekta
 • snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage
 • preseka žila kablova prema trajnom opterećenju
 • hlađenja transformatora
 • Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice
 • nivoa osvetljenosti (fotometrijski proračun)
PD.doc Register
3.Spisak propisa i preporuka PD.doc Register
4.Zakon o standardizaciji New Software UP.pdf Register
5.Električne instalacije niskog napona New Software

 • Deo 1. – Osnovni principi, procena opštih karakteristika, definicije

UP.pdf Register
6.Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke .automobile od požara i eksplozija New Software UP.pdf Register
7.Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog .napona New Software UP.pdf Register
8.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od .požara New Software UP.pdf Register
9.Zaštita na radu PD.doc Register
10.EDB preporuke za TS

 • Osnovni tehnički uslovi
 • Planiranje elektrodistributivne mreže
 • Proračun potrebe za električnom enegijom
PR.pdf Register
11.Guide to design Medium Voltage UPT.pdf Register
12.Proračun uzemljenja (na engleskom jeziku) PD.docRegister
13.Tehničke preporuke EPS-a (35 tehničkih preporuka)
↓ Pogledaj tehničke preporuke.

 • TP-01 Obeležavanje dalekovoda u mreži Srbije
 • TP-02 Brojčano obeležavanje faznih provodnika
 • TP-03 Zemljospojna zaštita transformatora
 • TP-04 Uzemljenje neutralnih tačaka mreža 110, 220 i 380 kV
 • TP-05 Uzemljenje neutralnih tačaka mreža 35 kV
 • TP-06 Zaštita vodova u mreži 35 kV
 • TP-07 Zaštitni uređaji viskonaponskih energetskih transformatora
 • TP-08 Zaštitni i automatski uređaji u mreži 110 kV
 • TP-09 Energetski transformatori 110/35 kV i 110/10 kV
 • TP-10 Merila sa pripadajućim uređajima za obračunsko merenje energije i snage
 • TP-11 Merni transformatori
 • TP-12 Zaštitni i automatski uređaji u mreži 220 kV
 • TP-13 Telekomunikaciona prostorija
 • TP-14 Osvetljenje elektroenergetskih postrojenja
 • TP-15 Korišćenje podloga o strujama i snagama kratkog spoja
 • TP-16 Telemerenja
 • TP-17 Merni pretvarači i sumatori – II izdanje
 • TP-18 Statički uređaji za kompenzaciju reaktivne snage
 • TP-19 Automatski regulatori napona za energetske transformatore sa promenom odnosa transformacije pod opterećenjem
 • TP-20 Održavanje telekomunikacionih uređaja i opreme
 • TP-21 Službene elektroprivredne automatske telefonske centrale
 • TP-22 Osnovne postavke mreže telekomunikacija i tehnička dokumentacija kojom se ista realizuje
 • TP-23 Projektovanje, izgradnja i održavanje uzemljenja elektroenergetskih postrojenja
 • TP-24 Merni instrumenti u postrojenjima prenosne mreže
 • TP-25 Koordinacija izolacije u mrežama 110, 220 i 380 kV
 • TP-26 Izolaciona ulja za energetske transformatore
 • TP-27 Instrumenti za merenje električnih veličina u poljima generatora i poljima spostvene potrošnje elektrane
 • TP-28 Zahteve koje treba da sadrži projektni zadatak telekomunikacija ZEP
 • TP-29 Mere za ograničenje tranzientnih prenapona u sekundarnim kolima razvodnih postrojenja i transformatorskih stanica prenosne mreže
 • TP-30 Osnovni uslovi za nabavku, ispitivanje i montažu elektroopreme i uređaja elektroenergetskih postrojenja sa stanovišta zemljotresa
 • TP-31 Uređaji za zaštitu dalekovoda 400 kV
 • TP-32 Izolacioni sistemi rotacionih mašina
 • TP-33 Sigurnosno napajanje trafostanica, razvodnih postrojenja i centara daljinskog upravljanja
 • TP-34 Sigurnosno napajanje u hidroelektranama
 • TP-35 Sigurnosno napajanje u termoelektranama

↑ Sakrij tehničke preporuke.

PR.docRegister
14.Minimalni tehnički uslovi za podzemne distributivne TS-ePR.pdfRegister
15.Tehnička preporuka TP-1b: Distributivna transformatorska stanica .DTS – EPCG 10/0.4kV (na srpskom jeziku) – samo za područje .Crne Gore PR.pdfRegister
16.Technical recommendation TP-1b: Transformer substation DTS – .EPCG 10/0.4kV (na engleskom jeziku) – samo za područje Crne .Gore PR.pdfRegister
17.JUS-IEC standardi – spisak UPT.pdfRegister
18.GOST standardi – spisak UPT.pdfRegister
19.Protivkorozione zaštitne instalacije UPT.pdfRegister
20.Protiveksplozivna zaštita – električne instalacije u EX izvedbi UPT.pdfRegister
21.Projekat električne instalacije i osvetljenje (diplomski rad, tekst) UPT.pdfRegister
22.DWG crtež projekta el. instalacija: osnove utičnica, svetiljki i .energetskog razvoda (primer korišćenja ePlusMenuCAD-a) PD.dwgRegister
23.Energetski proračuni niskonaponske mreže

 • ulazni parametri
 • jednopolna šema mreže
 • podaci elemenata mreže
 • podaci za proračun uzemljivača
 • proračun opterećenja u mreži
 • proračun tokova snaga i struja, odabir tipa vodiča
 • proračun padova napona
 • odabir snage transformatora
 • proračun struja kratkog spoja
 • odabir osigurača na izvodima
 • proračun otpora združenog uzemljenja
UPT.pdfRegister
24.Kratak spoj (teorija i proračuni) TR.pdfRegister
25.Kratak spoj i reaktansa sinhronog generatora (teorija)TR.pdfRegister
26.Predmer i predračun (kompletan projekat: SN, NN, kablovi, .radovi…) TMP.pdfRegister
27.Prednji izgled niskonaponskog 0,4kV razvodnog ormana u .transformatorskoj stanici (Prisma P orman sa opremom .proizvođača .Schneider Electric) AutoCAD crteži2 primera

 • raspored opreme sa dimenzijama postrojenja
 • označene struje dovodnih prekidača i distributivnih izvoda
PD.dwgRegister

Register

28.Prednji izgled niskonaponskog 0,4kV razvodnog ormana u .transformatorskoj stanici (OKKEN kasetni razvod sa opremom .proizvođača Schneider Electric) AutoCAD crtež

 • raspored opreme sa dimenzijama postrojenja
 • označene struje dovodnih prekidača i distributivnih i motornih izvoda
PD.dwgRegister
29.Prednji izgled srednjenaponskog 10(20)kV postrojenja u .transformatorskoj stanici (SM6 postrojenje proizvođača Schneider .Electric) AutoCAD crtež

 • raspored polja sa dimenzijama
PD.dwgRegister
30.Prednji izgled srednjenaponskog METAL CLAD 10(20)kV .postrojenja u transformatorskoj stanici (MCset postrojenje .proizvođača Schneider Electric) AutoCAD crtež

 • raspored polja sa opremom i sa dimenzijama
PD.dwgRegister
Značenje kategorija:
PDProjektna dokumentacija
TMPTemplate
PRPreporuka
UPUputstvo
TRTeorija

.

NOTE: Some of documents and books are compressed with WinRAR. However, you can download it here, it is free to download.